latest Post

สำนวนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

แต่งภาพขายกับ Photoshop CC

หนังสือ Photoshoop CC รวบรวมเนื้อหา workshop โปรแกรม Photoshop CC ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการพัฒนาชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ ปกดีวีดี การสร้าง...
Read More

แจกแบบฝึกหัดระบายสีตามกำหนด Color Guide เหมาะสำหรับฝึกคำศัพท์เรื่องสีสำหรับเด็ก

Read More

แบบฝึกหัดจับคู่คำภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย จนถึง ประถมศึกษา

คลิกสั่งซื้อ >>>   แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล จนถึงระดับประถม แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดผลไม้ ,  แบบฝึก...
Read More

การออกแบบกราฟิก(Graphic Design) พร้อมจัดส่งรูปเล่มทางไปรษณย์

การออกแบบกราฟิก(Graphic Design) พร้อมจัดส่งรูปเล่มทางไปรษณย์ คลิกสั่งซื้อ >>>   การออกแบบกราฟิก(Graphic Design) บทที่ 1 ...
Read More

จัดหน้าหนังสือ e-book ด้วย InDesign CC พร้อมจัดส่งเล่มจริงทางไปรษณีย์

จัดหน้าหนังสือ e-book ด้วย InDesign CC พร้อมจัดส่งเล่มจริงทางไปรษณีย์  คลิกสั่งหนังสือ >>>   จัดหน้าหนังสือด้วย InDesign CC ...
Read More