latest Post

จัดหน้าหนังสือ e-book ด้วย InDesign CC พร้อมจัดส่งเล่มจริงทางไปรษณีย์

จัดหน้าหนังสือ e-book ด้วย InDesign CC พร้อมจัดส่งเล่มจริงทางไปรษณีย์ 


คลิกสั่งหนังสือ >>>  จัดหน้าหนังสือด้วย InDesign CC


บทที่ 1  การใช้งานโปรแกรม Indesign เบื้องต้น
• แนะนำโปรแกรม Adobe InDesign
• ความสามารถพื้นฐานของ Adobe  InDesign CC
• ส่วนประกอบของโปรแกรม InDesign CC
• คำสั่งต่างๆ ในเมนูบาร์ (Menu bar)
• เครื่องมือต่างๆ (Toolbox)
• การเปิดไฟล์โปรเจ็กของ InDesign
• การสร้างไฟล์ใหม่ (New)
• การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)                       
• การนำภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งาน
• การใช้งาน Pages Panel เพื่อจัดการหน้ากระดาษ
• การกำหนดมุมมองแสดงความละเอียด
• การกำหนดขนาดเฟรมให้สัมพันธ์กับภาพ
• การสร้าง Text Wrap ข้อความล้อมรูปภาพ

บทที่ 2  การทำแผ่นพับและหน้าปกหนังสือด้วยโปรแกรม InDesign
• การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
• การทำหน้าปกหนังสือ  
• การทำหน้าปกนิตยสาร

บทที่ 3 การจัดหน้าหนังสือด้วยโปรแกรม InDesign
• การแทรกหมายเลขหน้าและการแทรกเนื้อหาไฟล์ word ลงในหน้าหนังสือ
• การจัดหน้า 1 หนังสือพิมพ์  
• การจัดหน้าขาวดำในหนังสือพิมพ์            
• การสร้าง E-book แบบ EPUB 

About Unknown

Unknown
Recommended Posts × +

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment